2018 წელს სოფლის მეურნეობა 276 მლნ. ლარით დაფინანსდება

388 Views Comment Off

2018 წელს აგროსექტორში პრიორიტეტული მიმართულებები იქნება:

  • აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლება;
  • მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილური ზრდა;
  • სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
  • სურსათის უვნებლობა და სოფლის განვითარება.

გაიზრდება მელიორირებული (წყალუზრუნველყოფილი და დრენირებული) მიწების ფართობები. განვითარდება და გაუმჯობესდება სარწყავი (საირიგაციო) და დამშრობი (სადრენაჟე) სისტემები.

სურსათის უვნებლობის, ვეტერინარიისა და ფიტოსანიტარიის სფეროები დაუახლოვდება DCFTA-ის გეგმით გათვალისწინებულ ევროკავშირის შესაბამის კანონმდებლობას, რაც განხორციელდება ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით განსაზღვრულ ვადებში.

განხორციელდება შესაბამისი ღონისძიებები ქვეყანაში ბიოაგრომეურნეობების განვითარების და ასევე კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობის პრაქტიკის დამკვიდრების მიმართულებით.

მნიშვნელოვანი ყურადღება დაეთმობა აგროსასურსათო პროდუქციის პოპულარიზაციას.

2018 წელს სოფლის მეურნეობის სექტორის გარკვეული მიმართულებებისთვის გამოიყოფა:

  • სამელიორაციო სისტემების რეაბილიტაცია და ტექნიკის შეძენა და სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მიმდინარე ტექნიკური ექსპლუატაცია — 50 მლნ ლარი;
  • შეღავათიანი აგროკრედიტები — 45.0 მლნ ლარი;
  • სურსათის უვნებლობა, მცენარეთა დაცვა და ეპიზოოტიური კეთილსაიმედოობა — 35.9 მლნ ლარი;
  • 14 მლნ ლარამდე გათვალისწინებულია აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ გასატარებელი ქმედებებისთვის.

ასევე დამატებით გაგრძელდება მუშაობა, სათანადო ღონისძიებების გასატარებლად საჭირო რესურსების მობილიზების მიმართულებით.

სულ 2018 წელს სოფლის მეურნეობა 276 მლნ. ლარით დაფინანსდება.

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაცია

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
ორგანიკა
ორგანიკა, ბიო
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
ენოთერაპია — ზომიერი რაოდენობის ღვინო ჯანმრთელობის შესანარჩუნებლად
335 Views

ყურძენი და მისი პროდუქტები, ანტიკური დროიდან ტრადიციული მედიცინის ერთ-ერთ ფართოდ გავრცელებულ სამკურნალო საშუალებას წარმოადგენდა. ყურძნით, ან მისი წვენით მკურნალობას ამპელოთერაპია, ღვინით მკურნალობას კი, ენოთერაპია ეწოდება. ენოთერაპიაზე ღვინის ეროვნული სააგენტოს მთავარი

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ბროწეული — სამკურნალო მცენარე, რეცეპტები
1413 Views

ბროწეული (ლათ. Punica Granatum L) ბროწეულისებრთა ოჯახში შედის. საკმაოდ ტანმაღალი (1-5 მ) ხშირტოტებიანი ეკლოვანი ბუჩქია. ახალგაზრდა ტოტები მომწვანო-ნაცრისფერია, წიბოებიანი, დამოკლებული ტოტები ეკლით ბოლოვდება. ფოთლები მოპირისპირეა ან შეჯგუფული, ტყავისებრი, მბრწყინავი, ელიფსური ან მოგრძო

სრულად
აგროკავკასია FB