თერჯოლის მუნიციპალიტეტში – სოფლის მეურნეობაში ბიოტექნოლოგიები ინერგება

1203 Views

თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელ თემურ ქოჩიაშვილსა და ,,საფერავი TV-ს“ შორის საქმიანი შეხვედრა შედგა, სადაც მხარეებმა მიმოიხილეს ბიოწარმოების უპირატესობები და მისი რაიონში დანერგვის შესაძლებლობები.

თერჯოლის მუნიციპალიტეტში ჯამში 45 000 მოსახლეა, უმეტესობა კი სოფლის მეურნეობითაა დაკავებული, თუმცა, როგორც გამგებელმა აღნიშნა, მიწის ნაკვეთების სიმცირის გამო, რადგანაც, საშუალოდ, 0,5 ჰა მიწის ფართობს ფლობს ფერმერების უმეტესობა, მოსახლეობა თავს ვერ ირჩენს და უმეტესობა, თითქმის ყოველი მე-3 ოჯახი, საზღვარგარეთ სამუშაოდ მიდის.

თემურ ქოჩიაშვილის თქმით, მთლიანად რაიონი სასოფლო-სამეურნეოა და მრავალი კულტურის განვითარების საშუალებას იძლევა.

კითხვაზე, თუ რას რას აკეთებს  მთავრობა, რომ გლეხი დარჩეს მიწაზე, გამგებელს ასეთი პასუხი აქვს:

,,ნახევარი ჰექტარის შემთხვევაში დავითვალეთ, რომ გლეხი ვერ იარსებებს. გამოსავალი რა არის? – თუ რაციონალურად მივუდგებით თუნდაც იმ 0,5 ჰა  მიწას და გამოვიყენებთ მსოფლიო გამცოდილებას, გლეხი მეტ შემოსავალს მიღებს. წლის ბოლოს ნაყოფი ხშირად მასიურად ნადგურდება, მაგალითად, ვენახში. ევროპაში ეს ასე არ ხდება. საქმე ისაა, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს თავისი სერვისცენტრი სამი კაცის შემადგენლობით რაიონში, მაგრამ მისი შესაძლებლობები მწირია. მე მინდა, რომ მობილური ლაბორატორია არსებობდეს რაიონში, როცა, დავუშვათ, რამე დაავადება გაჩნდება, გამოვიძახო და თუნდაც ფული საკუთარი ხარჯებიდან გავიღო, ოღონდ ამ ლაბორატორიამ დაადგინოს დაავადებების გამომწვევი მიზეზები და პრევენციაც იყოს შესაძლებელი.“

როგორც გამგებელი ამბობს, მოსახლეობას ხშირად აქვს დაუცველობის შეგრძნება, რადგანაც საქართველოში მოსავალს ისეთი დაავადებები ანადგურებს, რომელთა პრევენციაც ევროპაში ძალიან მარტივადაა შესაძლებელი. თემურ ქოჩიაშვილი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს შეეხო – მცენარეთა დაცვის საშუალებების შემოტანას, რომელთა უმეტესობაც არც შემოწმებულია და არც ვარგისიანი, რაც კიდევ უფრო უქმნის საფრთხეს მოსავალს.

,,ქვეყანაში არ არსებობს ორგანო, რომელიც ამას გააკონტროლებს,“ – აღნიშნა გამგებელმა.

რაც შეეხება ბაზრის დაცვის მექანიზმებს, თემურ ქოჩიაშვილმა მთავარ გამოწვევად სტანდარტების არარსებობა მიიჩნია:

,,ჩვენს ქვეყანაში ლიბერალური ეკონომიკაა, მე ვერ ავკრძალავ პესტიციდების შემოტანას, მაგრამ უნდა არსებობდეს სტანდარტები, მაგალითად, ბაზარში რომ მოვდივარ,პროდუქციაზე იყოს მინიშნება, თუ რას შეიცავს, როგორ არის წარმოებული და ა.შ.“

ხშირად მოსახლეობა ტყუვდება პრუდუქტის ლამაზი შესახედაობით და ჯანსაღს არანატურალურს ამჯობინებს, რაც ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შემცველია, ამის გამოსავალს გამგებელი ხედავს იმაში, რომ თითოეულ პროდუქტს ჰქონდეს ეტიკეტირება, სხვა გზა კი არ არის, რადგანაც მათი შემოტანის აკრძალვა შეუძლებელია.

გამგებელმა მზადყოფნა გამოხატა, რათა დააფინანსოს რამდენიმე მცირე ფერმერი სხვადასხვა სამეცნიერო მიღწევის დანერგვაში სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მათ შორის, პირუტყვის ჯიშობრიად გაუმჯობესების მექანიზმის კუთხით.

ბიოსასუქების მწარმოებელ კომპანია ,,GeoFert-სა” და მუნიციპალიტეტს შორის შედგა შეთანხმება, რომელიც სადემონსტრაციოდ რამდენიმე მცირე მეწარმისათვის ამ პროდუქციის მიწოდებასა და მის დანერგვას გულისხმობს.

,,საფერავი ტვ-ის“ ხელმძღვანელმა, დიმიტრი კოსტაროვმა, თავის მხრივ, მზადყოფნა გამოთქვა, მსგავსი კუთხით თანამშრომლობაზე.

,,ჩვენი საბოლოო მიზანია, პროდუქტი გაიყიდოს თავისი შესაბამისი სერტფიკატით, რომ ეს ბიოლოგიურად სუფთაა და მოსახლეობაშიც იქნება მოთხოვნა ბიოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე, რადგანაც არაჯანსაღი პროდუქტის გამო იმატა ონკოლოგიურმა დაავადებებმა და უამრავი ადამიანი იღუპება,“-აღნიშნა დიმიტრი კოსტაროვმა.

როგორც შეხვედრის ბოლოს გადაწყდა, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი  ადგილობრივ დონეზე მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს ბიოპრეპარატების გამოყენებას და ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტის  შემოტანას, ამ ეტაპისთვის კი, სადემონსტრაციოდ, რამდენიმე მცირე ფერმერის ნაკვეთზე დაიწყება ახალი ტექნოლოგიებით მოსავლის მიღება.

როგორც დიმიტრი კოსტაროვმა აღნიშნა, ბიოტექნოლოგიების უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ბევრად ნაკლები ხარჯისმომცემია, გარდა ამისა, ჯანსაღ პროდუქტს იძლევა და შემოსავალიც ბევრად მეტია, ეს ყველაფერი კი, საბოლოოდ, გარემოზეც აისახება – ამ დასკვნის საშუალებას კი, ადგილობრივ ბაზარზე ჩატარებული 2-წლიანი ექსპერიმენტები იძლევა.

ასევე, ითქვა ის, რომ მსგავსი პროექტები რაიონებში  მოსახლეობის ჩართულობასა და გაერთიანებასაც შეუწყობს ხელს, მათ შორის, კოოპერატივების შექმნის დონეზეც.

შეხვედრაზე მხარეებმა შხამ-ქიმიკატების ბაზრიდან გაქრობის აუცილებლობას გაუსვეს ხაზი და ამ მხრივ თანამშრომლობის აუცილებლობაზე ისაუბრეს.

შემდეგი ეტაპი უკვე თავად ფერმერებთან ინფორმაციის მიწოდება იყო. შემდეგი ვიზიტისას დიმიტრი კოსტაროვი და კარლო კიკორია – კომპანა ,,ბიოაგროს“ დირექტორი, სოფლის მეურნეობის აკადემიური დოქტორი, კიდევ ერთხელ გაესაუბრნენ თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, პროცესები უკვე დაძრულია. ბოლო ინფორმაციით, ბიოსასუქს ამჯერად ვენახში 14, ხოლო სოიოსთვის 3 ფერმერი გამოიყენებს. გარდა ამისა, მუნიციპალიტეტი სრულ თანადგომას უცხადებს კომპანიას არა მარტო ადგილობრივ, არამედ დეპუტატის დონეზეც.

როგორც თემურ ქოჩიაშვილმა აღნიშნა, უკვე შეიტანა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამეცნიერო მიმართულებაზე განაცხადი, რათა შეისწავლონ თერჯოლის მასშტაბებით არსებული მიწა და სწორედ შესწავლის შემდგომ გაადვილდეს მეურნისათვის საქმიანობა – ,,აგრონომი განსაზღვრავს, რა პრეპარატი შეიტანოს მიწაში და როგორ გააუმჯობესოს მოსავალი“- აღნიშნა მან.

ითქვა, რომ ეს საკითხი თითქმის ბოლომდეა მიყვანილი და ბოლო ეტაპი იქნება თავად შედეგი, რომელიც მოსახლეობისთვისაც და ,,ჯეოფერტისთვისაც“ მომგებიანი იქნება – რადაგანაც ბიზნესინტერესებსა და  ეროვნულ ინტერესებს შორის თანხვედრა არსებობს.

კარლო კიკორიას თქმით, გამგებელმა სწორი და მნიშვნელოვანი ინიციატივა გამოიჩინა, რადგანაც მიწის შესწავლა აუცილებელიც არის, რათა მეურნე მიხვდეს, თუ რა კულტურის მოყვანა სჯობს მის ნიადაგზე. ,,ჩვენი მიზანიც ისაა, რომ მიწას დავუბრუნოთ ნაყოფიერება“- აღნიშნა მან.

გარდა ამისა, კარლო კიკორია შეეხო მიწის ნიადაგში არსებული ცოცხალი მიკროფლორის განადგურების საკითხს და მისი აღდგენა კომპანიის მთავარ წინაპირობად დაასახელა, რადაგანაც იგი აუცილებელია მცენარის ცხოველმყოფელობისათვის.

თემურ ქოჩიაშვილმა დაანონსა, რომ მის ინიციატივას, სავარაუდოდ, სხვა მუნიციპალიტეტებიც გაიზიარებენ და ამით მნიშვნელოვანი პროცესები დაიძვრება.

დიმიტრი კოსტაროვმა  ბელორუსში ბოლო ვიზიტის შესახებ ისაუბრა, სადაც სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მოწვევით მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ მიიღო ინფორმაცია და პარტნიორობის პროცესიც დაიძრა. მისი თქმით, სოფლის მეურნეობაში არსებული ტექნოლოგიებით ბელორუსი მნიშვნელოვნად ავითარებს თავის ბაზარს და ამ მხრივ საქართველოშიც აპირებს საკუთარი გამოცდილების ჩადებას.

,,არის სოფლები, სადაც, სიტყვაზე, 100 ძროხაა, ხალხი კი არ ფიქრობს, მათი ჯიშის გაუმჯობესებაზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ნელ-ნელა ძროხის ხარისხი ფუჭდება. სწორედ ამიტომ, ჩვენ ახლა პროგრამებს ვწერთ, რომ ამ საკითხისადმი მიდგომის შეცვლის მნიშვნელობა წამოვწიოთ წინ,“- აღნიშნა დიმიტრი კოსტაროვმა.

გამგებლის თქმით, ჯიშობრივ გაუმჯობესებაზე მუნიციპალიტეტიც ზრუნავს, თუმცა, ეს არ არის საკმარისი, რადგანაც ამ საქმიანობით მხოლოდ 1 სპეციალისტია დაკავებული, რაც პროცესის დაძვრას აჭიანურებს. ამას თავად დიმიტრი კოსტაროვიც იზიარებს და სპეციალისტების გაზრდის აუცილებლობაზე ამახვილებს ყურადღებას.

დიმიტრი კოსტაროვი: ,,გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეიძლება ითქვას, რომ პირველი თაობა რძეს 60-70%-ით, ხოლო ხორცს 50%-ით მეტს იძლევა. ერთი სპეციალისტი ნამდვილად ცოტაა თუმცა, მთავარია, პროცესები დაიძრას“.

როგორც დიმიტირ კოსტაროვმა აღნიშნა, ბიოწარმოების პოპულარიზაციის მიზნით უკვე დაიწყო ყოველკვირეული ბრმა დეგუსტაციები, სადაც მოსახლეობას საშუალება ექნება, დააგემოვნოს ბიო დაარანატურალური პროდუქტი და თავად დარწმუნდეს ხარისხობრივ სხვაობაში. ამ პროცესების განვითარება კი თავად ფერმერისთვის იქნება მოტივაციის მიმცემი, რადაგანაც უფრო ძვირად გაყიდის თავის პროდუქტს და მომგებიანი ბიზნესიც ექნება.

გამგებელმა შეხვედრის დასასრულს კიდევ ერთხელ გამოთქვა სრული მზადყოფნა და სიხარული, რომ კომპანიასა და მუნიციპალიტეტს შორის დაიწყო თანამშრომლობა.

ავტორი: ნატალია ჯალაღონია; სტატია მოგვაწოდა საფერავი ტვ-მ.

31Shares
In : AgroPlus

Related Articles

კარტლისი – აგროტექნოლოგიები
თქვენი რეკლამა
აგრომარკეტი
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
აგრარული საქართველო
ბიზნეს გეგმა
აგროკავკასია FB