ორგანიკის გამოყენების წესები და დოზები სხვადასხვა კულტურისთვის

483 Views Comment Off

თხევადი ორგანული სასუქი ორგანიკა — გამოყენების წესები და რეკომენდაციები

 • „ორგანიკა“ გამოიყენეთ დილით ადრე, ან მზის გადასვლის შემდეგ – სუფთა შესასხურებელი მოწყობილობით;
 • თესლი სასუქით დაამუშავეთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის სხვა პრეპარატით არ არის დამუშავებული;
 • ვეგეტაციის პერიოდში დასაშვებია რიგგარეშე ფოთლოვანი კვების ჩატარება;
 • სასუქის კომბინირება (შერევა) შეიძლება ნებისმიერი სახის პესტიციდთან.

→ საჰექტრო ნორმები

ხორბალი (საშემოდგომო, საგაზაფხულო), ქერი, ჭვავი, შვრია, ფეტვი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 30-50 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი ფოთლოვანი კვება — 5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება აღერების ფაზაში;
 • მეორე შესხურება ყვავილობის ფაზაში.

სიმინდი მარცვლად

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ორჯერადი ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 3-5 ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება 8-12 ფოთლის ფაზაში.

სიმინდი სასილოსედ

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 3-5 ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე და მესამე შესხურება წინა მოსხურებიდან 10-15 დღის შემდეგ.

მზესუმზირა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 60-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,25 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში სამჯერადი ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი დამუშავება აღმოცენების შემდეგ;
 • მეორე შესხურება 6-8 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
 • საჭიროების შემთხვევაში, მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ლობიო, ბარდა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 30-40 ლიტრი ერთ ჰექტარზე;
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს. სამუშაო ხსნარის ხარჯი 1 ტონა თესლისთვის — 10 ლიტრი.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 5-6 ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება ყვავილობის ფაზაში.

იონჯა

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 20-30 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,200 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს. სამუშაო ხსნარის ხარჯი 1 ტონა თესლზე — 10 ლიტრი.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება გაზაფხულზე;
 • მომდევნო შესხურება ყოველი მოთიბვის შემდეგ.

სელი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 20-30 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება “ნაძვის ხის” ფაზაში, როდესაც მცენარე მიაღწევს 5-10 სანტიმეტრს;
 • მეორე და მესამე დამუშავება წინა მისხურებიდან 14-21 დღის ინტერვალით.

პომიდორ

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 60-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი გახსენით 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება კვირტების ჩამოყალიბების ფაზაში;
 • მესამე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში;
 • მეოთხე შესხურება ნაყოფის მწიფობაში შესვლის დაწყებამდე.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

კიტრი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე და მესამე შესხურება 15-15 დღიანი ინტერვალებით;
 • ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ბადრიჯანი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 15 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 2-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება კვირტების ჩამოყალიბების ფაზაში;
 • მესამე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%იანი სამუშაო ხსნარი.

კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 50-70 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება ჩითილის გადარგვიდან 2-3 დღის შემდეგ;
 • მეორე შესხურება თავების დახვევის ფაზაში;
 • მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%იანი სამუშაო ხსნარი.

კარტოფილი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 80-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,25 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს (დასაშვებია ტუბერების ჩალბობაც).

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 5-7 ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება ყვავილობის წინ.

საზამთრო, ნესვი

ნიადაგის მომზადება: ჩითილების გადარგვის წინ — 80-100 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 25 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება ჩითილის გადარგვიდან 7-8 დღის შემდეგ;
 • მეორე შესხურება ყვავილობის დაწყების ფაზაში;
  მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ჩითილის გადარგვის შემდეგ, სასურველია, თითოეულ ძირს დაუსხათ 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ჭარხალი სუფრის, ჭარხალი შაქრის

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 60-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 0,2 ლიტრი სასუქი იხსნება 10 ლიტრ წყალში და ეფრქვევა ჩრდილში გაშლილ თესლს. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 4-6 ფოთლის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება 8-10 ფოთლის ფაზაში.

სტაფილო

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 50-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 25 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 1-2 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
  მეორე შესხურება 3-4 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
  მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ხახვი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 70-80 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
  მეორე და მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

ბოლოკი, თალგამი

ნიადაგის მომზადება: თესვის წინ — 30-40 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი უნდა შეშრეს ჩრდილში.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება 2-3 ნამდვილი ფოთლის ფაზაში;
  მეორე და მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 10-14 დღის შემდეგ.

მარწყვი

ნიადაგის მომზადება: ჩითილების გადარგვის წინ — 30-50 ლ/ჰა

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • პირველი შესხურება ხდება კვანძების ჩამოყალიბების ფაზაში და
  მეორდება 10-14 დღიანი ინტერვალით ნაყოფის დამწიფებამდე.

მწვანილი, სალათის ფოთოლი და ა. შ.

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ — 20-40 ლ/ჰა
თესლის დამუშავება: 10-15 მლ. ლიტრი სასუქი იხსნება 1 ლიტრ წყალში და მიღებულ ხსნარში თესლი დაალბეთ 10 საათის განმავლობაში. დათესვამდე თესლი ჩრდილში შეაშრეთ.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 3-5 ლ/ჰა.

 • შესხურება აღმოცენებიდან 7-10 დღის შემდეგ მთელი ვეგეტაციის პერიოდში 10-12 დღიანი ინტერვალით.

გაზონის ბალახი

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ — 40-50 ლ/ჰა.

 • ფოთლოვანი გამოკვება თვეში ორჯერ 1 ლიტრი ორგანიკა ყოველ 1000 მ2-ზე

ყვავილები

ნიადაგის მომზადება: პროცედურა თესვის წინ — 30-50 ლ/ჰა

 • ფოთლოვანი გამოკვება თვეში ორჯერ 5 ლ/ჰა.

თვეში ერთხელ თითოეულ ძირს დაუსხით 100-150 გრამი 2%-იანი სამუშაო ხსნარი.

ვაზი

ნიადაგის მომზადება: — 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

 • ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 1,5-2 ლიტრი ერთ ჰექტარზე. შესხურება ყვავილობის დასრულების შემდეგ;

საჭიროების შემთხვევაში მეორე, წინა შესხურებიდან 15-20 დღის შემდეგ.

ვაშლი, მსხალი, ალუბალი, ქლიავი, ატამი, გარგარი, კომში და სხვ.

ნიადაგის მომზადება:- 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

 • პირველი შესხურება ყვავილობიდან 5-7 დღის შემდეგ;
 • მეორე შესხურება კვანძების ცვენის დაწყების ფაზაში;
 • მესამე შესხურება ნაყოფის ჩამოყალიბების შემდეგ;
 • მეოთხე შესხურება ნაყოფის ინტენსიური ზრდის პერიოდში.

თხილი

ნიადაგის მომზადება:- 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

 • პირველი შესხურება ნაყოფის გამონასკვის ფაზაში;
 • მეორე შესხურება ნაყოფის გულის ჩამოყალიბების ფაზაში;
 • მესამე შესხურება რძიანი სიმწიფის ფაზაში — ფოთოლზე.

კივი

ნიადაგის მომზადება: — 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

 • პირველი შესხურება დაყვავილების შემდეგ;
 • მეორე შესხურება ნაყოფის ჩამოყალიბების შემდეგ;
 • მესამე შესხურება ნაყოფის შეფერვის შემდეგ.

ციტრუსი

ნიადაგის მომზადება: — 40-60 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

ვეგეტაციის პერიოდში ფოთლოვანი კვება — 5-7 ლიტრი ერთ ჰექტარზე.

 • პირველი შესხურება ყვავილობის დასრულებიდან 5-7 დღის შემდეგ;
 • მეორე შესხურება კვანძების ცვენის დაწყების ფაზაში;
 • მესამე შესხურება წინა მისხურებიდან 2-3 კვირის შემდეგ.

ნორმები მცირე და საოჯახო მეურნეობებისთვის

 • თესლის ჩასალბობად საჭიროა გამოვიყენოთ სასუქის 1-2%-იანი ხსნარი;
 • ფესვური გამოკვებისას — 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 50-100 ლიტრ წყალში და დაუსხით მცენარეებს 2-4-ჯერ 15-20-დღიანი ინტერვალით;
 • ფოთლოვანი გამოკვებისას — 1 ლიტრი სასუქი გახსენით 100-150 ლიტრ წყალში და შესხურდეს მცენარეებს 3-4-ჯერ 10-15-დღიანი ინტერვალით.

ორგანიკაზე მოქმედებს უპროცენტიო განვადების წესი.

*რედაქციას არ აქვს კავშირი აგრომარკეტში გამოქვეყნებულ განცხადებებთან, ისარგებლეთ მითითებული კონტანქტით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან ორგანიკის შესაძენად გადადით ბმულზე  (დაკლიკეთ) http://bioagro.ge

Share Button

Related Articles

კარტლისი — აგროტექნოლოგიები
მცენარეთა დაცვის საშუალებები
ტრაქტორი — ფერმერთა აპლიკაცია
თქვენი რეკლამა
Georgian Dairy
თქვენი რეკლამა
AgroPlus
გამოიყენეთ ბუნებრივი ანტიბიოტიკები — იყავით ჯამრთელი!
1085 Views

ხშირად გაციების ან სხვა საჭიროების გამო, აუცილებელი ხდება ანტიბიოტიკების გამოყენება. ეს კი იწვევს იმუნიტეტის დაქვეითებას და სასარგებლო ბაქტერიების განადგურებას. შესაძლებლობის ფარგლებში, კარგი იქნება თუ ქიმიურ საშუალებებს ბუნებრივით ჩაანაცვლებთ. წარმოგიდგენთ რამდენიმე

სრულად
სამკურნალო მცენარეები
ზეთისხილი — სამკურნალო მცენარე, რამდენიმე რეცეპტი
1280 Views

ზეთისხილი-ზეთისხილისებრთა ოჯახის წარმომადგენელი, მარადმწვანე 3-7 (12) მ სიმაღლის ხე ან მაღალი ბუჩქია განიერი გადაშლილი ვარჯითა და დაბრეცილი ღერო-ტოტებით. ყლორტებზე ერთიმეორის მოპირისპირედ განლაგებული მოკლეყუნწიანი ტყავისებრი, ლანცეტა ან ოდნავ წაგრძელებული ფოთლები ზემოდან

სრულად
აგროკავკასია FB